Deelnamevoorwaarden actiecampagne Keurig Geregeld

Versie 1.1. effectief vanaf 5 augustus 2019

Keurig Geregeld is een actiecampagne van VA-keur in samenwerking met de brancheorganisatie voor de Tuin & park en Groensector VHG en de landelijke campagne Veilig op 1. Keurig Geregeld richt zich op machine eigenaren en -gebruikers binnen de Tuin&Park en Groensector.
Het doel van de Keurig Geregeld actiecampagne is tweeledig:

  • Het vergroten van de bewustwording over machineveiligheid
  • Laten zien dat periodiek keuren geen ingewikkelde en dure aangelegenheid is, maar juist een onderdeel van een goede en veilige bedrijfsvoering

Voor wie bestemd?

Alle bedrijven binnen de Tuin & Park en Groenvoorzienerssector die met machines, werktuigen en gereedschappen werken, kunnen deelnemen aan de actie Keurig Geregeld.

Wat houdt de actie in?

De tuin & park en groenbedrijven die gebruik willen maken van het actieaanbod voor een gratis machineveiligheidskeuring kunnen via de Keurig Geregeld actiecampagne website in contact komen met een VA-keur gecertificeerd keurbedrijf. De deelnemende VA-keur keuringsbedrijven staan vermeld op www.keurig-geregeld.nl/kies-uw-va-keurbedrijf/.
Men selecteert een VA-keur keuringsbedrijf naar keuze. Via het “Maak een afspraakinvulformulier” wordt het contact gelegd. Het VA-keur keuringsbedrijf neemt vervolgens contact op om een afspraak te maken voor het uitvoeren van de gratis machineveiligheidskeuring.

Actievoorwaarden
Op de actie voor een gratis machineveiligheidskeuring zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Het actie-aanbod geldt voor één machine per deelnemend tuin- en park bedrijf dat er gebruik van wil maken.
  • Het deelnemende tuin & park en groenbedrijf heeft nog niet eerder een VA-keur machineveiligheidskeuring laten uitvoeren door een VA-keur keuringsbedrijf.
  • Mocht er n.a.v. de gratis uitgevoerde machineveiligheidskeuring eventuele onderhoud- of reparatie werkzaamheden noodzakelijk zijn, dan vallen die niet onder het actieaanbod.

Keurig Geregeld duurt tot en met 31 maart 2020.

Keurig Geregeld kan, vanwege het bereikte aantal deelnemers of anderszins, te allen tijde het aanmeldproces (tijdelijk) afsluiten.

Wat doen we met uw gegevens?

Via aanmelding op de website keuriggeregeld.nl worden gegevens over uw bedrijf verzameld. Deze gegevens komen terecht bij het VA-keur en bij het VA-keur keuringsbedrijf van uw keuze. Om uw privacy te respecteren gaan we met deze gegevens uiterst zorgvuldig om. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de actiecampagne Keurig Geregeld.

Zie hier het volledige Privacyreglement.

Keurig Geregeld is een initiatief van VA-keur (onderdeel van Fedecom) in samenwerking met VHG en de landelijke campagne Veilig op 1.